• nazwa: Żółty szlak Warka (PKP) - Chynów (PKP)
  • długość: 21,0 km
  • oznakowanie: pieszy żółty