• nazwa: Czarny szlak rowerowy Poznań - Pobiedziska (odcinek PTR)
  • długość: 33,6 km
  • oznakowanie: rowerowy czarny
  • Kościół w Pobiedziskach. Koniec trasy.
  • Rynek w Pobiedziskach.
  • Wjazd na rynek w Pobiedziskach.
  • Ostatnia prosta.
  • Dojazd na rynek.