• nazwa: Kampinoski Park Narodowy, na wschód od Roztoki
  • długość: 18,1 km