• nazwa: Szlak konny z Góry Karwarii do Tarczyna
  • długość: 29,0 km
  • oznakowanie: konny nizinny
  • Miejsce na opis zdjęcia będzie musiało być bardzo długie