• nazwa: Czerwony szlak rowerowy wokół Starachowic - wersja aktualna na 12.06.2016
  • długość: 61,8 km
  • oznakowanie: rowerowy czerwony