• nazwa: Czerwony szlak rowerowy: Chwalim - Przewóz
  • długość: 23,2 km
  • oznakowanie: rowerowy czerwony