• nazwa: Czerwony szlak rowerowy: Świebodzin - Grabin
  • długość: 40,7 km
  • oznakowanie: rowerowy czerwony