• nazwa: Żółty szlak rowerowy: Brody (pętla)
  • długość: 27,7 km
  • oznakowanie: rowerowy żółty