• nazwa: Żółty szlak pieszy: Wielowieś - Łagów
  • długość: 11,4 km
  • oznakowanie: pieszy żółty