• nazwa: Czarny szlak pieszy: Warnice - Dolsk
  • długość: 16,2 km
  • oznakowanie: pieszy czarny