• nazwa: Żółty szlak pieszy: Sulęcin - Glisno
  • długość: 12,6 km
  • oznakowanie: pieszy żółty