• nazwa: Szlak pieszy "Szlak rodu von Praschma" z Opola do wsi Komprachcice
  • długość: 52,9 km
  • oznakowanie: specjalny