• nazwa: Zielony szlak pieszo-rowerowy "Zakamarki" - pętla
  • długość: 17,5 km
  • oznakowanie: pieszy zielony