• nazwa: Kompleks edukacyjny w Kubicach
  • długość: 4,6 km
  • oznakowanie: ścieżka przyrodnicza / dydaktyczna leśna