• nazwa: Trasa po obwodzie murów obronnych w Opolu
  • długość: 0,8 km
  • oznakowanie: miejski