• nazwa: Szlak "Śladami Marii Luizy Merkert" w Nysie
  • długość: 2,5 km
  • oznakowanie: miejski