• nazwa: Zielony szlak rowerowy "Dookoła Doliny Dolnej Wisły" - pętla
  • długość: 103,1 km
  • oznakowanie: rowerowy zielony