• nazwa: Niebieski szlak rowerowy: Grudziądz - Olek
  • długość: 78,2 km
  • oznakowanie: rowerowy niebieski