• nazwa: Czerwony szlak rowerowy: Toruń - Włocławek
  • długość: 59,6 km
  • oznakowanie: rowerowy czerwony