• nazwa: Żółty szlak rowerowy "Trzy Akwedukty", Woziwoda (pętla)
  • długość: 29,7 km
  • oznakowanie: rowerowy żółty