• nazwa: Niebieski szlak rowerowy Barcin - Gołąbki
  • długość: 34,7 km
  • oznakowanie: rowerowy niebieski