• nazwa: Żółty szlak pieszy: Ryńsk - Firlus
  • długość: 16,4 km
  • oznakowanie: pieszy żółty