• nazwa: Żółty szlak pieszy: Grudziądz - Jezioro Kuchnia
  • długość: 28,4 km
  • oznakowanie: pieszy żółty