• nazwa: Żółty szlak pieszy: Włocławek - Nowy Duninów
  • długość: 35,3 km
  • oznakowanie: pieszy żółty