• nazwa: Czarny szlak "Grodzisko Świętne"
  • długość: 0,8 km
  • oznakowanie: pieszy czarny