• nazwa: Zielony PTTK - Ropczyce - Bardo - Frysztak
  • długość: 39,3 km
  • oznakowanie: pieszy zielony