• nazwa: Zielony PTTK - Stróże - Muszyna (im. Wincentego Pola)
  • długość: 81,9 km
  • oznakowanie: pieszy zielony