• nazwa: Żółty PTTK - Tylawa - Baranie
  • długość: 14,7 km
  • oznakowanie: pieszy żółty