• nazwa: Szlak Grabówka PKS - Krzyżkowice skrzyżowanie (MPK)
  • długość: 6,2 km
  • oznakowanie: pieszy niebieski
  • kopiec w Syryni
  • w oddali Lubomia