• nazwa: Mały Szlak Beskidzki - cała trasa
  • długość: 0 km
  • oznakowanie: pieszy czerwony