• nazwa: Niebieski szlak Dębica - Góra Śmierci (222m n.p.m.)
  • długość: 9,0 km
  • oznakowanie: pieszy niebieski