• nazwa: Niebieski szlak nordic walking "Trasa zachodnia"
  • długość: 11,5 km
  • oznakowanie: nordic walking niebieski