• nazwa: GSB odcinek: Ustroń Polana - Pietroszonka
  • długość: 26,2 km
  • oznakowanie: pieszy czerwony
  • Widok ze szlaku pomiędzy Przełęczą Szarcula a Stecówką
  • Naturalne odnowienia lasu. Szlak pomiędzy Przełęczą Szarcula a Stecówką
  • Szlak prowadzący z Przełęczy Szarcula a Stecówkę
  • Kościół p.w. Matki Boskiej Fatimskiej na Stecówce
  • Fragment szlaku pomiędzy Przełęczą Szarcula a Stecówką