• nazwa: Niebieski szlak: Schronisko na Magurze Małastowskiej - Banica
  • długość: 6,1 km
  • oznakowanie: pieszy niebieski