• nazwa: Niebieski szlak rowerowy Ciekoty - Wola Kopcowa
  • długość: 9,6 km
  • oznakowanie: rowerowy niebieski
  • Zalew w Ciekotach
  • Ośrodek edukacyjny Szklany Dom w Ciekotach
  • Dworek S. Żeromskiego w Ciekotach