• nazwa: Czerwony szlak rowerowy wokół Starachowic
  • długość: 60,5 km
  • oznakowanie: rowerowy czerwony