• nazwa: Czarny szlak rowerowy Osiny - Świętomarz
  • długość: 48,8 km
  • oznakowanie: rowerowy czarny