• nazwa: Transwojewódzki szlak rowerowy Berlin - Lwów (odcinek przez woj. świętokrzyskie)
  • długość: 276,2 km
  • oznakowanie: rowerowy łącznikowy