• nazwa: Zielony szlak pieszy Zakopane - Dursztyn
  • długość: 34,9 km
  • oznakowanie: pieszy zielony