• nazwa: Czerwony szlak pieszy Babia Góra - przełęcz Krowiarki - Cyl Hali Śmietanowej
  • długość: 9,2 km
  • oznakowanie: pieszy czerwony