• nazwa: Żółty szlak pieszy Cyl Hali Śmietanowej - Zawoja Podryzowane
  • długość: 4,8 km
  • oznakowanie: pieszy żółty