• nazwa: Zielony szlak pieszy Siwa Polana - Rakoń
  • długość: 10,9 km
  • oznakowanie: pieszy zielony