• nazwa: Zielony szlak pieszy Magura Wątkowska - Gorlice
  • długość: 25,1 km
  • oznakowanie: pieszy zielony