• nazwa: Żółty szlak pieszy Przełęcz Przysłop - Czerniawa Sucha
  • długość: 8,5 km
  • oznakowanie: pieszy żółty