• nazwa: Niebieski szlak rowerowy Kraków ul. Jeziorzany - Grzegorzowice - Małe Doliny Dłubni
  • długość: 24,2 km
  • oznakowanie: rowerowy niebieski