• nazwa: Żółty szlak pieszy Jordanów - Targoszówka
  • długość: 13,4 km
  • oznakowanie: pieszy żółty