• nazwa: Czarny szlak pieszy Gładyszów - cmentarz wojenny nr 55
  • długość: 0,3 km
  • oznakowanie: pieszy czarny