• nazwa: Zielony szlak pieszy "Rezerwat Kornuty" 75 m
  • długość: 0,1 km
  • oznakowanie: pieszy zielony