• nazwa: Czarny szlak rowerowy Raciborowice - Witkowice
  • długość: 8,9 km
  • oznakowanie: rowerowy czarny