• nazwa: Czarny szlak pieszy Radocyna - Przełęcz pod Zajęczym Wierchem
  • długość: 2,1 km
  • oznakowanie: pieszy czarny